Ortaöğretim Kademesinde Veli Toplantılarının Etkililik Düzeyi Anketleri

VELİLER Tarafından Doldurulacak Anket için tıklayınız...

ÖĞRETMENLER Tarafından Doldurulacak Anket için tıklayınız...

OKUL YÖNETİCİLERİ Tarafından Doldurulacak Anket için tıklayınız...

12.06.2019 35

"Ortaöğretim Kademesinde Veli Toplantılarının Etkililik Düzeyi" konulu uzmanlık tezi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda araştırma yapılması Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi  yazısı ile uygun görülmüş olup, araştırmada kullanılacak anketler  http://anket.meb.gov.tr adresinde düzenlenmiştir. 

Bahse konu çalışma Bakanlığımız politikalarının belirlenmesi sürecinde önem arz ettiğinden söz konusu anketin okul yöneticileri, tüm öğretmenler ve tüm öğrenci velileri tarafından 10.06.2019 - 24.06.2019 tarihleri arasında doldurulması için yukarıdaki bağlantı adreslerini kullanabiliriz.